50 câu trắc nghiệm về hàm số mũ và logarit – Trần Thanh Minh

Tài liệu 50 câu trắc nghiệm về hàm số mũ và logarit do thầy Trần Thanh Minh biên soạn gồm 5 trang, có đáp án.Xem thêm:+ 600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số Mũ và Logarit – Nhóm Toán+ Các phương pháp giải PT – BPT – HPT Mũ và Logarit – Nguyễn Trung KiênXEM TRỰC TUYẾNTẢI XUỐNG

Continue reading


88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay – Nguyễn Tất Thu

Tài liệu 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay do thầy Nguyễn Tất Thu biên soạn gồm 13 trang.Xem thêm: + Các dạng bài tập trắc nghiệm hình học không gian – Trần Duy Thúc+ 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian – Nhóm ToánXEM TRỰC TUYẾNTẢI XUỐNG

Continue reading


Đề trắc nghiệm ôn tập hàm số và bài toán liên quan – Trần Thanh Minh

Tài liệu gồm 11 trang với 147 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan, có đáp án.Xem thêm:+ 200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số – Lê Văn Đoàn+ Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo VươngXEM TRỰC TUYẾNTẢI XUỐNG

Continue reading


200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số – Lê Văn Đoàn

Tài liệu 200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số do thầy giáo Lê Văn Đoàn biên soạn gồm 31 trang. Các bài toán được chia thành 4 dạng:+ Dạng toán 1. Tìm cực trị của hàm số. + Dạng toán 2. Phương trình đường thẳng nối hai điểm cực trị.+ Dạng toán 3. Tìm tham số để hàm số đạt cực trị tại điểm được chỉ ra.+ Dạng toán 4. Tìm tham số m để hàm số có n cực trị thỏa mãn điều kiện K.Xem thêm:+ Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương+ Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Cao Văn TuấnXEM TRỰC TUYẾNTẢI XUỐNG

Continue reading


Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số do thầy giáo Nguyễn Bảo Vương biên soạn gồm 40 trang. Chuyên đề bao gồm phần tóm tắt lý thuyết, bài tập ví dụ minh họa và bài tập rèn luyện cuối tài liệu, có đáp án. Phần ví dụ minh họa có phân tích từng bước giải cụ thể và phần lời bình sau một số bài toán giúp học sinh nắm vững được phương pháp, rút ra được kinh nghiệm làm bài.Xem thêm:+ Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Cao Văn Tuấn+ Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và các bài toán liên quan – Trần Duy ThúcXEM TRỰC TUYẾNTẢI XUỐNG

Continue reading


50 bài trắc nghiệm tích phân cơ bản thường gặp – Phạm Ngọc Tính

Tuyển tập 50 bài toán trắc nghiệm chuyên đề tích phân cơ bản và thường gặp trong đề thi trắc nghiệm do thầy Phạm Ngọc Tính biên soạn. Tài liệu gồm 16 trang có đáp án.Xem thêm:+ 600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng – Nhóm Toán+ 450 bài tập trắc nghiệm và tự luận Tích phân – Thanh Vân, Minh QuangXEM TRỰC TUYẾNTẢI XUỐNG

Continue reading